Energiek en deskundig

Albert Dunsbergen

Zijn rechtenstudie voltooide Albert Dunsbergen aan de Universiteit Utrecht in 1984. Sindsdien is hij advocaat in Gorinchem, waar hij in 1991 partner werd van het kantoor dat nu DNA-Legal heet. Vanaf 2006 heeft Albert daarnaast ook parttime als kantonrechter-plaatsvervanger gewerkt in onder meer Dordrecht en Nijmegen.


Ondernemingsrecht

Albert is een energieke en betrokken advocaat, die veel ervaring en deskundigheid heeft in het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden, het voeren van onderhandelingen en het zo nodig voeren van procedures horen tot zijn dagelijks werk. Accuraat en met volle inzet begeleidt hij daarnaast overnames, zowel via aandelentransacties als via een activa/passiva-overdracht.


Incasso's

Door een voortvarende maar kritische aanpak onderscheidt Albert zich, ook als het gaat om incasso’s. Hij houdt zijn kennis op dit laatste terrein onder meer op peil als lid van de Vereniging van Incasso Advocaten.


Albert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht;
  • Huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte);
  • Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen en verenigingen en stichtingen).


Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.